TCK 256 için arşiv

TCK Madde 256

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması Madde 256- (1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yorum yok